Tiếng Việt English
Nhà Hàng
Diamond Palace

 

 

           DIAMOND PALACE

 WEDDING AND CONVENTION 

             THỰC ĐƠN

         Giá 140.000/ khách 

                                           các món ăn . jpg  

THỰC ĐƠN 1                     

1. Gỏi nấm sò - xúc  xích  - bánh phồng tôm.    

2. Súp bắp cua                                                   

3. Mực chiên kiểu Nhật.

4. Gà kiến hấp lá chanh.

5. Bò sốt rượu vang - bánh mỳ.                                       

6. Trái cây.

   THỰC ĐƠN 2

1. Thịt nguội kim chi - bánh phồng tôm.

2. Súp cua tóc tiên.

3. Tôm sú sốt  me.

4. Bê hấp lá mơ.

5. Gà tần cao khởi - bánh mỳ.

6. Trái cây

THỰC ĐƠN 3

1. Khai vị : Gỏi hoa chuối tôm - xúc xích - bánh phồng tôm

2. Súp cua thập cẩm.

3. Mực kim chiên mắm.

4. Gà quay sốt bơ hành.

5. Bò nấu cốt dừa.- bánh mỳ.

6. Trái cây.

THỰC ĐƠN 4

1. Gỏi bò Thái Lan - xúc xích - bánh phồng tôm.

2. Súp cua tuyết nhĩ.

3. Cá diêu hồng chiên xù

4. Vịt quay - củ kiệu.

5. Xíu mại DIAMOND - bánh mỳ

6. Trái cây.

THỰC ĐƠN 5

1. Khai vị : Sà lách cá ngừ - thịt nguội - bánh phồng tôm.

2. Súp bắp cua rong biển.

3. Tôm chiên muối.

4. Bò gói giấy.

5. Gà nấu nấm .- bánh mỳ.

6. Trái cây.

THỰC ĐƠN 6

1. Gỏi cung đình tôm - bánh phồng tôm.

2. Súp cua tơ vương.

3. Gà  ủ muối - kim chi.

4. Heo nướng ngũ vị.

5. Bò nấu lagu - bánh mỳ

6. Traí cây.

           DIAMOND PALACE 

 WEDDING AND CONVENTION 

             THỰC ĐƠN

         Giá 150.000/ khách 

THC ĐƠN 1

1. Gỏi tiến vua thập cẩm - xúc xích - bánh phồng tôm.

2. Súp bắp cua rong biển.

3. Mực hấp mắm gừng.

4. Gà quay - xôi gấc.

5. Sườn nấu batê -  bánh mỳ.

6. Trái cây.

 THỰC ĐƠN 2

1.      Phá lấu tứ vị - kim chi - bánh phồng tôm

 2.      Súp măng cua gà xé.

 3.      Tôm cuộn khoai tây.

 4.      Bê hấp lá mơ.

 5.      Vịt tần tứ quý - bánh mỳ

 6.      Trái cây.                        

THC ĐƠN 3

1. Khai vị :Nộm bò búp kiểu thái - xúc xích -  phồng tôm.

2. Súp bắp cua hạt sen.

3. Tôm sú sốt me.

 4. Heo rừng nướng - cải xanh.

 5. Gà  tần sen nấm -  bánh mỳ

6.    Trái cây.

  THC ĐƠN 4

 1.    Khai vị : DIAMOND PALACE - bánh phồng tôm

2.    Súp bắp cua hạt lựu.

3.    Mực ống chiên xù.

4.    Gà ủ muối -  sà lách.

5.    Bò nấu nấm - bánh mỳ

 6.  Bánh susê

THC ĐƠN 5

1.  Gỏi hoa chuối thập cẩm -  thịt nguội -  bánh phồng tôm.

2.  Súp hải sản nấm tuyết.

3.  Tôm xào Quảng Đông.

4.  Gà quay sốt bơ hành

5.  Sườn nấu nấm -  bánh mỳ

6.  Trái cây.

 THỰC ĐƠN 6

1.         Gỏi phượng hoàng - bánh phồng tôm

 2.         Súp cua thập cẩm.

 3.         Tôm sú sốt me.

 4.         Vịt quay bánh bao.

5.         Bò nấu rượu vang -  bánh mỳ.

6.         Bánh bông lan.

           DIAMOND PALACE 

 WEDDING AND CONVENTION 

             THỰC ĐƠN

         Giá 160.000/ khách 

  THC ĐƠN 1

 1. Khai vị : DIAMOND PALACE - bánh phồng tôm
 2. Súp rong biển hải sản.
 3. Mực chiên kiểu Nhật.
 4. Gà hấp hương chanh.
 5. Bò nấu rượu vang - bánh mỳ
 6. Bánh su sê.

   THC ĐƠN 2

 1.       Gỏi bò Thái Lan - xúc xích Đức -  bánh phồng tôm
 2.       Súp hạt sen lục vị.
 3.       Tôm sú sốt me.
 4.       Heo rừng nướng sả ớt.
 5.       Gà tần sen nấm -  bánh mỳ

  6.  Bánh bông lan.

THC ĐƠN 3

 1.     Phá lấu tứ vị - kim chi  - bánh phồng tôm.
 2.     Súp cua tóc tiên.
 3. Vịt quay - bánh bao.
 4.  Bê hấp lá mơ.
 5.  Sườn nấu nấm - bánh mỳ
 6.  Bánh ít lá gai.   

THỰC ĐƠN 4

 1.       Gỏi hoa chuối thập cẩm - thịt nguội  - bánh phồng tôm
 2.       Súp bắp cua.
 3.       Tôm sú sốt  me
 4.       Gà quay - bánh bao.
 5.       Giò heo bát trân -  bánh mỳ
 6.       Trái cây

 

  THC ĐƠN 5

 1.                                 Khai vị : Gỏi bưởi mực khô - xúc xích -  phồng tôm
 2.                                  Súp cua tam tơ.
 3.                                  Cá lăng hấp - bánh hỏi.
 4.                                  Gà quay - xôi gấc.
 5.                                  Bò nấu nấm  -  bánh mỳ
 6.                                  Trái cây.

THC ĐƠN 6

 1.                            Rau càng cua tôm -  bánh phồng tôm
 2.                            Súp lươn tam tơ.
 3.                            Hải sản xào nấm.
 4.                            Gà ủ muối - kim chi.
 5.                            Cốt lết Tây Ban Nha -  bánh mỳ
 6. Trái cây.

           DIAMOND PALACE 

 WEDDING AND CONVENTION 

             THỰC ĐƠN

         Giá 170.000/ khách 

  THỰC ĐƠN 1

1. Gỏi hoa chuối tôm - thịt nguội - bánh phồng tôm.

2. Xôi - gà xé

3. Cá ba sa nướng ngũ vị.

4. Bò Mỹ xào lúc lắc.

5. Xíu mại DIAMOND PALACE -  bánh mỳ

6. Trái cây.

   THỰC ĐƠN 2

1. Khai vị: Gỏi vịt Thái Lan - bánh phồng tôm

2. Súp bắp cua hạt sen.

3. Chả phụng hoàng.

4. Hải sản xào bát bửu

5. Gà  tần sen nấm

6. Cơm chiên dương châu.

7. Trái cây.

   THỰC ĐƠN 3

1. Thịt nguội  kim chi - bánh phồng tôm.

2. Súp bắp cua hải sản

3. Cá lăng hấp - bánh hỏi.

4. Gà ủ muối - kim chi.

5. Lưỡi bò nấu lagu - bánh mỳ.

6. Bánh su sê.

 THỰC ĐƠN 4

1. Khai vị : Sà lách cá ngừ - xúc xích Đức - bánh phồng tôm

2. Súp tứ vị hạt sen.

3. Hải sản xào sốt bơ.

4. Vịt quay Quảng Đông - bánh bao.

5. Bò nấu rượu vang - bánh mỳ

6. Bánh bông lan.

    THỰC ĐƠN 5

1. Gỏi bò Thái Lan - bánh phồng tôm.

2. Súp tôm cua tóc tiên.

3. Mực hấp mắm gừng.

4. Heo rừng nướng - cải xanh.

5. Bò sốt tiêu xanh - bánh mỳ

6. Trái cây.

   THỰC ĐƠN 6

1. Khai vị: DIAMOND PALACE - bánh phồng tôm

2. Súp lươn tam tơ.

3. Tôm sú sốt bơ tỏi.

4. Gà ta hấp lá chanh.

5. Bồ câu tần sen nấm - bánh mỳ

6. Trái cây.

           DIAMOND PALACE 

 WEDDING AND CONVENTION 

             THỰC ĐƠN

         Giá 180.000/ khách 

THC ĐƠN 1

1. Khai vị: DIAMOND PALACE - bánh phồng tôm

2. Súp cua hải sản..

3. Tôm sú sốt me.

4. Heo rừng nướng ngũ vị.

5. Bê hấp lá mơ.

6. Gà tần tứ quý - bánh mỳ

7. Trái cây

 THỰC ĐƠN 2

     1. Gỏi bưởi thập cẩm - mực khô - bánh phồng tôm.

2. Súp tôm cua tóc tiên.

3. Cá lăng hấp - bánh hỏi.

4. Bồ câu quay bơ.

5. Bò sốt rượu vang - bánh mỳ.

6. Trái cây

THỰC ĐƠN 3

1. Khai vị: Gỏi rau câu phượng hoàng - bánh phồng tôm.

2. Súp cua bắp nấm tuyết.

3. Mực chiên kiểu Nhật.

4. Bò Úc xào lúc lắc .

5. Vịt um măng tiêu xanh - bún.

6. Bánh bông lan.

THỰC ĐƠN 4

1. Khai vị: Gỏi bò búp mù tạc - thịt nguội -  bánh phồng tôm

2. Súp bắp cua.

3. Tôm sú cháy tỏi.

4. Gà hấp cải.

5. Bồ câu tần sen nấm.

6. Cơm chiên dương châu.

7. Trái cây.

THỰC ĐƠN 5

1. Khai vị: Gỏi sà lách cá ngừ - xúc xích - bánh phồng tôm.

2. Tôm sú hấp hành.

3. Cá cu hấp - bánh hỏi.

4. Gà quay - xôi gấc.

5. Cải xanh xào dầu hào.

6. Bò nấu nấm - bánh mỳ.

7. Trái cây.

 

các món ăn . jpg các món ăn . jpgcác món ăn . jpg 

 

 

NHÀ HÀNG DIAMOND PALACE.

Địa  chỉ :Lô 02A4.3 khu Bắc tượng đài–Đường cầu Trần Thị Lý-Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 05113.620929 – 05112210929 – Fax: 05113620929

Email: nhahangdiamond@gmail.com – Website: phuongdong.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
Địa chỉ: 97 Phan Chu Trinh - TP Đà Nẵng - Việt Nam
Điện thoại: (84.511) 3822184 - 3821266 - 3562849     Fax: (84.511) 3822854
Email: otc@phuongdong.com.vn     Website: phuongdong.com.vn
Bản quyền thuộc về công ty cổ phần du lịch Phương Đông Việt.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trịnh Lịch